Epoksi Terrazzo

Yüksek trafikli alanlarda elit bir seçim olmanın yanında; aşınmaya karşı dayanımı göz alıcıdır. Hayal gücünüzü kullanın.

Pahalı Görünen Ancak Maliyet Avantajlı Zemin

Geleneksel zemin kaplama sistemlerini düşünün; yapının kullanımı boyunca bu malzemelerin maliyeti, ilk maliyetin 30 katının üzerindedir. Epoksi Terrazzo`da ise bu süre yapının ömrü ile sınırlıdır. Geleneksel sistemlerde bakım ve değişiklik maliyetleri günden güne artarken, epoksi terrazzo ile asgari düzeyde bakım yükü getirir.

Dizaynı Sınırsız Zemin

Epoksi terrazzo ürünleri çok farklı alanlarda, çok farklı fonksiyonlarıyla hayat bulur. Kimi zaman sadece desenleri ile ilgi çekerken kimi zaman derzsiz, sürekli yapısı ile alanlara hacim kazandırır.

Hijyenik Zemin

Evlerimizde dahi kullandığımız bir çok kimyasal malzeme oda sıcaklığında bile buharlaşabilen Uçucu Organik Bileşik (VOC) içerirken epoksi terrazzo hiçbir uçucuyu içermez. Bu hem uygulama aşamasında çalışanlar için, hem de yaşam ortamında terrazzo ürünlerini kullananların sağlığı için elzem bir konudur.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, hastanelerde kullanılması zorunlu hale getirilen terrazzo ürünleri, son yıllarda toplumları çok ciddi boyutlarda etkileyen salgınları (domuz gribi, deli dana hastalığı, grip vb) yayılmasında önleyici rol oynayarak toplum sağlığını korumaktadır.

Hiçbir Terrazzo ürünü, alternatif zemin kaplama sistemleri (doğal taşlar, seramik ve halı) gibi nem tutmadığından, bakteri ve mantar gibi mikrobiyolojik oluşumlara izin vermez. Üstelik epoksi terrazzo uygulanmış zeminlerin temizliği de pH derecesi çok düşük temizliyiciler veya sadece su ile yapıldığından kullanım sırasında da çevreyi rahatsız etmez.

 

 Çevreci Zemin

Terrazzo uygulamamlarımızda kullanılan agregalarda mümkün olduğunca geri dönüşüm ürünleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda özellikle cam ve ayna agregalarının tamamına yakını endüstri ve konut tipi atıklardan elde edilmektedir. Kullanılan taşlarında bir çoğu, taş ocaklarının atık olarak nitelendirdikleri boyutlarda olduğundan doğal kaynakların verimli kullanımına da katıkıda bulunulur.Tüm bunların yanında epoksi terrazzonun uzun ömrü, değişim için harcanacak enerji ve kaynakların önüne geçerek en yüksek oranda tasarruf sağlar.

Günümüzde epoksi terrazzo, bir yapının proje puanına LEED direktiflerine göre yaklaşık 5 puan ekleyebilmektedir. Yeşil yapıların önem kazanmasıyla birlikte, terrazzo ürünlerinin öne çıktığı bir gerçektir.